Title Image

Megállapodás Újbudával

A lehető legtöbb fát meg kell menteni!

Megállapodás Újbudával

 

 

 

Megszületett a megállapodás a Budapest Fejlesztési Központ és a NIF Zrt., illetve Dr. László Imre, Újbuda polgármestere között a Déli Körvasút megvalósításának részleteiről. A Déli Körvasút Budapest elmúlt évtizedeinek legjelentősebb vasútfejlesztése, lehetővé teszi, hogy XXI. századi, sűrű, korszerű vasúti közlekedést biztosítsunk a külső kerületek és az agglomeráció felől Budapest központjába, ezzel megfékezve az egyre növekvő autóáradatot. Újbudán új megálló létesül Nádorkert néven az Infopark és a Kopaszi gát térségében.

 

 

 

A vasút megépítése több évig tartó, jelentős komplexitású beruházás lesz, hisz a vasúti forgalmat mindvégig fenn kell tartani, a munkaterület nehezen hozzáférhető, és a vasút menti zöldfelületeket a lehető legkisebb mértékben szabad csak igénybe venni a kivitelezés során. A Déli Körvasút programot a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) 2020 elején, Karácsony Gergely főpolgármester és Gulyás Gergely miniszter közös határozatában támogatásáról biztosította. Ezt követően kezdődtek meg a tárgyalások Újbuda önkormányzatával.

 

Egy évnyi tárgyalás van a felek mögött az FKT döntése óta, lakossági fórumot tartottunk, az érintett civil szervezeteket is meghallgattuk, és természetesen a jövőben is egyeztetünk velük tovább, a kerületi önkormányzat, a BFK és a NIF között pedig szinte folyamatos volt a kapcsolat. Köszönet illeti László Imre polgármestert és Bakai Nagy Zita alpolgármestert, hogy minden egyeztetésen folyamatosan, részletekbe menően és kitartóan képviselték az újbudaiak érdekeit. Ugyancsak köszönet illeti Simicskó Istvánt, a térség országgyűlési képviselőjét, aki hétről hétre megfogalmazza a NIF és a BFK felé a lakók kéréseit, továbbítja aggodalmaikat, és segítette a helyben élőket legjobban szolgáló megállapodás létrejöttét a kerületi önkormányzattal.

 

Ahogy Újbuda önkormányzatának 2021 február 1-jei közleménye is fogalmaz: „Tudjuk jól, hogy a Hamzsabégi sétány környékén élőket a 2023 után kezdődő építési munkák megviselik majd, de amit nyernek a beruházás befejeztével, az egyértelmű nyereségnek tekinthető. A jelenleg rendezetlen vasúti töltés mellett egy a gyalogos és kutyás forgalomtól elszigetelt sávot használhatnak majd a kerékpárosok. A Déli Körvasút budai szakaszán a környezet rendezésére, a vasút mentén futó gyalogos és kerékpáros zöldfolyosóra, új zöldfelületekre vonatkozó tervezési tender elbírálása folyamatban van. A megállapodásban rögzítettük, hogy okleveles favizsgálók fogják újra megvizsgálni a felvonulási területen található fákat, és kijelölik azokat, amelyeket körbedeszkázással meg lehet menteni, mert így a munkagépek majd kikerülik, deponálásra pedig a sétány területén nem kerülhet sor.”

 

 

 

 

 

A megállapodás szerint:

 

  1. Újbuda, a BFK és a NIF együttműködik a Déli Körvasút környezetének rendezésében, az összefüggő gyalogos- és kerékpáros-útvonal kialakításában a vasút mentén, a tavasztól induló tervezés során a környéken élőket is szeretnénk bevonni közösségi tervezés útján.
  2. Újbuda önkormányzata folyamatosan minden információt folyamatosan megkap a beruházás ütemezéséről, organizációjáról, készülő kiviteli terveiről, utóbbiakról véleményt mondhat, ezeket a beruházónak alaposan meg kell vizsgálnia és ahol csak lehetséges, figyelembe kell vennie.
  3. A projekt során látogatóközpontot alakítunk ki, mely segíti az újbudaiak tájékoztatását és folyamatos kapcsolatot teremt a beruházó NIF és a helyben élők között.
  4. A NIF vállalta, hogy a kivitelezés megkezdéséig a vasútfejlesztés környezetében érintett épületeket, ingatlanokat és az érintett környező kerületi úthálózat állapotát felméri, hogy a beruházás során esetlegesen történő bármiféle károsodás hitelt érdemlően bizonyítható, nyomon követhető legyen. A felmérések videó- és fotódokumentáció-alapúak, az újbudai önkormányzat képviselője részt vehet valamennyi felmérésen.
  5. A NIF vállalta, hogy a kivitelezés megkezdéséig a vasút környezetében érintett ingatlanokban a fokozott zajvédelem érdekében a nyílászárók cseréje a beruházás költségén megtörténik, ahol az ingatlantulajdonosok ehhez hozzájárulnak (a kivitelezés megkezdése az alépítmény megbontásával járó munkák megkezdését jelenti). A konkrét ingatlantulajdonosokat a kivitelezés kezdetéig megkeresi a beruházó.
  6. Újbuda önkormányzata, a BFK és a NIF közösen vállalta, hogy közösen lépünk fel a lehető legmagasabb színvonalú kivitelezési kultúra, munkaterület-lehatárolás, munkavégzési kultúra érdekében. A NIF számos, Magyarországon eddig nem alkalmazott, szigorú feltételt épített be a műszaki leírásba a kivitelező számára.
  7. A NIF és Újbuda önkormányzata közösen megvizsgálja minősített favizsgálóval az összes vasútfejlesztéssel érintett fát. Amit lehet, átültetnek, amit helyben meg lehet védeni, körbekalodáznak. A kerülettel közösen határozzuk meg a pótlandó fák helyét és számát.
  8. A műszaki átadás-átvétel után 3 éven keresztül negyedévente zaj- és rezgésmonitoring mérést kell csinálni Újbuda önkormányzatának bevonásával.
  9. A BFK és a NIF az agglomerációban P+R és B+R fejlesztéseket indít a Déli Körvasútra vezető vonalakon, hogy minél kevesebben érkezzenek autóval Budapestre a vasút fejlesztésének köszönhetően.

 

 

Déli Körvasút Együttműködési Megállapodás